Blog

category

Stajyer Sürücü Hakkında

İlgi: 17 Nisan 2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği.

Bilindiği üzere ilgi Yönetmelik 17 Nisan 2015 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren bu Yönetmeliğin bazı maddeleri 01.01.2016 tarihi itibari ile uygulamaya konulacaktır. Bu tarihte uygulamaya konulacak maddelerden birisi de aday sürücülükle ilgili Ek- 3 üncü maddedir.

Bu maddede; ” Aday sürücülük; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa sürücü belgesi aIanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir.” denilmektedir.

İlgili Yönetmelik çerçevesinde aday sürücülerle ilgili aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.

1- Aday sürücülük 01.01.2016 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

2- Aday sürücülük sürücü belgesinin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle devam edecektir.

3- Aday sürücünün yanında refakatçı bulunmadan kendi başına araç kullanabilecektir.

4- Aday sürücülerin sürücülük belgesinin geri alınması ile ilgili olarak;

a) İki yıl boyunca trafik ışıklarını üç kez ihlal etmesi,

b) İki yıl boyunca belirlenen hız limitlerine üç kez uymaması,

c) İki yıl boyunca sağa-sola ve dönel kavşaklarda yayalara, bisiklet kullanıcılarına geçiş hakkı üç kez ihlal etmesi durumunda,

d) İki yıl boyunca okul geçitlerinde öğrenci geçişlerini üç kez ihlal etmesi durumunda,

e) İki yıl boyunca emniyet kemerinin üç kez takılmaması durumunda,

f) İki yıl boyunca uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri bir kez almış olmaları

g) Bir yılda toplam 75 ceza puanına ulaşmış olması veya ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet verilmesi durumunda,

ğ) İki yıl boyunca bir kez 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanması durumunda,

h) İki yılda toplam 75 ceza puanına ulaşmış olması,

durumunda sürücü belgeleri iptal edilecektir.

Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecektir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna İbrazı ve varsa İptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunlu olacaktır.

Ayrıca sürücü kurslarının eğitimlerinin ve sınavlarının daha kaliteli hale gelmesi için Genel Müdürlüğümüzce gerekli çalışmalar devam etmekte ve bu hususla ilgili süreçler dikkatle yürütülmektedir.

Bu süreçte bazı sivil toplum örgütleri ve sürücü kursları, aday sürücülükle ilgili kamuoyunu yanıltıcı bilgiler vererek bu süre içerisinde aday sürücünün yanında ” refakatçı olması gerektiği”, “08 Eylül 2015 tarihinin son tarih olduğu”, “kendi başına araç kullanamayacağı’, “ehliyet almanın zorlaşacağı” ve yasada farklı bir şey istenmiş gibi ‘yasaya yakalanmadan”, belge alınması gerektiği gibi yanlış beyanlarla bir an önce sürücü kurslarına kayıt yaptırmaları istenerek yanıltıcı bir algı oluşturulmaktadır.

Kamuoyunu yönlendirmek amacı ile yanıltıcı tanıtım ve reklam yapan, halkımızı psikolojik etki altına alarak telaşa yol açan kurslara fırsat verilmemesi, bu hususla ilgili olarak, yazımız çerçevesinde ilgililerin bilgilendirilmesi, denetimlerin, gerekirse inceleme/soruşturmanın yapılması hususlarında,

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.